Skadeanmälan OKQ8 BackUp

Välkommen till skadeanmälan för OKQ8 BackUp. Nedan börjar du/ni er skadeanmälan genom att välja den skadekategori som anmälan gäller.

SJÄLVRISKERSÄTTNING

Välj självriskersättning om du/ni söker ersättning för den självrisk du/ni har betalat för en skada.
Eller vid bärgning ange faktisk kostnad om utlägget inte uppnått självrisken.

 

Gå vidare

SKADEERSÄTTNING

Välj skadeersättning om du/ni söker ersättning för faktisk kostnad.



 

Gå vidare

HYRBIL PÅ OKQ8-STATION

Anmälan om Hyrbil på OKQ8-station görs här.




 

Gå vidare

OBS! BEGÄR DU/NI ERSÄTTNING FÖR TVÅ OLIKA SKADETYPER SOM AVSER EN SKADA?

Om du/ni söker ersättning både för exempelvis självrisk gällande vagnskada men även avbrottsersättning då måste du/ni anmäla två skador. En för självriskersättning och den andra för skadeersättning.

Kontaktuppgifter

Frågor om skadeärenden avseende OKQ8 BackUp: okq8backup@adminsure.nu

Övriga frågor: OKQ8 kundservice, 020-65 65 65 eller okq8backup@okq8.se