Skadeanmälan OKQ8 BackUp

Välkommen till skadeanmälan för OKQ8 BackUp. Här kan du som kund med OKQ8 Backup anmäla skadaOm du råkat ut för flera skador till följd av samma händelse så behöver du göra en skadeanmälan för varje skadetyp som du gör anspråk på ersättning för.

OBS, endast skador som inträffat from 20220301 går att anmäla här. Om din skada inträffat innan 20220301 så hänvisas istället till AIG:s skadereglering via okq8backup@aig.com

Underlag att bifoga till skadeanmälan

Beroende på vilken skadetyp det gäller så behöver du bifoga underlag, så det är bra att kontrollera att du har dessa tillgängliga innan du gör skadeanmälan. Nedan har vi sammanställt vilka underlag som behövs beroende på vad anmälan gäller. Godkända format på underlagen är PDF, JPEG, JPG eller PNG.

Självriskersättning

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Skadeersättning

  • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader 
  • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring

Stöld/förlust

  • Kopia på polisanmälan

Stillestånd pga reparation på verkstad

  • Kopia på stilleståndsintyg från verkstad

Skada på markis och förtält eller takbox och friluftsutrustning

  • Bild på skadan

Om din skadeanmälan gäller Självriskersättning eller Skadeersättning

För snabb och säker hantering så görs skadeanmälan digitalt efter att du loggat in med BankID nedan.

Logga in med BankID


Om du saknar BankID så kan du fylla i anmälan via blankett istället.

Om din skadeanmälan gäller Hyrbil på OKQ8-station

Anmälan om Hyrbil på OKQ8-station görs via denna länk.

Kontaktuppgifter

Frågor om skadeärenden avseende OKQ8 BackUp: okq8backup@adminsure.nu

Övriga frågor: OKQ8 kundservice, 020-65 65 65 eller okq8backup@okq8.se