Skadeanmälan OKQ8 BackUp

Välkommen till skadeanmälan för OKQ8 BackUp. Nedan gör du/ni er skadeanmälan genom att välja den skadekategori som anmälan gäller. För att handläggningen skall bli skyndsam så ber vi Er att se till att skadeanmälan är komplett innan ni skickar in den. 

SJÄLVRISKERSÄTTNING

Välj självriskersättning om du/ni söker ersättning för den självrisk du/ni har betalat för en skada.
Eller vid bärgning ange faktisk kostnad om utlägget inte uppnått självrisken.

För att handläggningen skall bli skyndsam så ber vi Er att se till att skadeanmälan är komplett innan ni skickar in den.

Gå vidare

SKADEERSÄTTNING

Välj skadeersättning om du/ni söker ersättning för faktisk kostnad.

För att handläggningen skall bli skyndsam så ber vi Er att se till att skadeanmälan är komplett innan ni skickar in den.


 

Gå vidare

HYRBIL PÅ OKQ8-STATION

Anmälan om Hyrbil på OKQ8-station görs här.

Skadekostnadseliminering (SKE) ingår kostnadsfritt när du hyr bil via OKQ8

För att handläggningen skall bli skyndsam så ber vi Er att se till att skadeanmälan är komplett innan ni skickar in den.
 

Gå vidare

OBS! BEGÄR DU/NI ERSÄTTNING FÖR TVÅ OLIKA SKADETYPER SOM AVSER EN SKADA?

Om du/ni söker ersättning både för exempelvis självrisk gällande vagnskada men även avbrottsersättning då måste du/ni anmäla två skador. En för självriskersättning och den andra för skadeersättning.

Kontaktuppgifter

Frågor om skadeärenden avseende OKQ8 BackUp: forsakringsskador@okq8.se

Övriga frågor: OKQ8 kundservice, 020-65 65 65 eller okq8backup@okq8.se