Skadeanmälan Skadeersättning OKQ8 BackUp

Välj vilken typ av skadeersättning er anmälan gäller nedan.

HYRBIL eller AVBROTT (stillestånd)

Här anmäler du/ni om det skett ett driftstopp vid skadetillfället eller om bilen fått sådana skador att den inte ska eller längre är laglig att köra vidare med.

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Polisanmälan (om skadan beror på stöld)

Gå vidare

PUNKTERING

Här anmäler du/ni skada vid punktering eller pyspunka på däck.
 

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Foto på skadan samt intyg från däckfirma.

Gå vidare

NYCKELFÖRLUST

Här anmäler du/ni skada om bilnyckel har förlorats eller stulits.
 

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Polisanmälan

Gå vidare

FELTANKNING

Här anmäler du/ni skada där fel drivmedel/bränsle har tankats i fordonet. Ex. diesel istället för bensin.
 

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
   

Gå vidare

KUPÉ/BAGAGE

Här anmäler du/ni skada vid plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning i kupén eller bagageutrymmet.

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
   

Gå vidare

HJÄLM/SKYDDSUTRUSTNING

Allrisk och stöld. Avser Motorcykel och Moped klass 1.
 


Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
   

Gå vidare

MARKIS/FÖRTÄLT

Här anmäler du/ni skada som skett på markis/förtält på husvagn eller husbil.


Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Foto på skadan

Gå vidare

TAKBOX/FRILUFTSUTRUSTNING

Här anmäler du/ni skada som skett plötsligt och oförutsedd på takbox, friluftsutrustning under transport.


Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Foto på skadan

Gå vidare

TOPPBOX + INNEHÅLL

Här anmäler du/ni om skada eller stöld skett på toppbox samt boxens innehåll. OBS avser Motorcykel och Moped klass 1.

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Polisanmälan (om skadan beror på stöld)

Gå vidare

OBS! BEGÄR DU/NI ERSÄTTNING FÖR TVÅ OLIKA SKADETYPER SOM AVSER EN SKADA?

Om du/ni söker ersättning både för exempelvis självrisk gällande vagnskada men även avbrottsersättning då måste du/ni anmäla två skador. En för självrisk och den andra för skadeersättning.

Kontaktuppgifter

Frågor om skadeärenden avseende OKQ8 BackUp: okq8backup@adminsure.nu

Övriga frågor: OKQ8 kundservice, 020-65 65 65 eller okq8backup@okq8.se