Skadeanmälan Skadeersättning OKQ8 BackUp

Välj vilken typ av skadeersättning er anmälan gäller nedan. Är din anmälan komplett? Inväntar du exempelvis underlag från ordnarie försäkringsbolag eller ej ännu har erlagt självrisk? Då ber vi dig invänta dessa handlingar innan du skickar in ditt ärende. 

HYRBIL eller AVBROTT (stillestånd)

Här anmäler du/ni om det skett ett driftstopp vid skadetillfället eller om bilen fått sådana skador att den inte ska eller längre är laglig att köra vidare med.

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Polisanmälan (om skadan beror på stöld)

Gå vidare

PUNKTERING

Här anmäler du/ni skada vid punktering.
 

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Foto på skadan samt intyg från däckfirma.

Gå vidare

NYCKELFÖRLUST

Här anmäler du/ni skada om bilnyckel har förlorats eller stulits.
 

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Polisanmälan

Gå vidare

FELTANKNING

Här anmäler du/ni skada där fel drivmedel/bränsle har tankats i fordonet. Ex. diesel istället för bensin.
 

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
   

Gå vidare

KUPÉ/BAGAGE

Här anmäler du/ni skada vid plötslig och oförutsedd skada på bilens inredning i kupén eller bagageutrymmet.

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
   

Gå vidare

HJÄLM/SKYDDSUTRUSTNING

Allrisk och stöld. Avser Motorcykel och Moped klass 1.
 


Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
   

Gå vidare

MARKIS/FÖRTÄLT

Här anmäler du/ni skada som skett på markis/förtält på husvagn eller husbil.


Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Foto på skadan

Gå vidare

TAKBOX/FRILUFTSUTRUSTNING

Här anmäler du/ni skada som skett plötsligt och oförutsedd på takbox, friluftsutrustning under transport.


Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Foto på skadan

Gå vidare

TOPPBOX + INNEHÅLL

Här anmäler du/ni om skada eller stöld skett på toppbox samt boxens innehåll. OBS avser Motorcykel och Moped klass 1.

Bifoga följande:

 • Kopia på kvitto eller motsvarande som styrker faktiska kostnader
 • Kopia på försäkringsbrev avseende ordinarie försäkring
 • Polisanmälan (om skadan beror på stöld)

Gå vidare

OBS! BEGÄR DU/NI ERSÄTTNING FÖR TVÅ OLIKA SKADETYPER SOM AVSER EN SKADA?

Om du/ni söker ersättning både för exempelvis självrisk gällande vagnskada men även avbrottsersättning då måste du/ni anmäla två skador. En för självrisk och den andra för skadeersättning.

Kontaktuppgifter

Frågor om skadeärenden avseende OKQ8 BackUp: forsakringsskador@okq8.se

Övriga frågor: OKQ8 kundservice, 020-65 65 65 eller okq8backup@okq8.se