Skadeanmälan Självriskersättning OKQ8 BackUp

Välj vilken typ av självrisk du/ni söker ersättning för nedan. Är din anmälan komplett? Inväntar du exempelvis underlag från ordinarie försäkringsbolag eller ej ännu har erlagt självrisk? Då ber vi dig invänta dessa handlingar innan du skickar in ditt ärende. 

GLAS

Här anmäls skada gällande stenskott, spricka i bilruta eller krossad bilruta.

 

 
 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

VAGNSKADA/VAGNSKADEGARANTI

Här anmäler du/ni skada som skett på det egna fordonet som ex. bucklor i plåt, lackskador, skadad kofångare etc.
Är skadan ännu inte reparerad? Då går det bra att återkomma med underlag för självrisk när skadan är åtgärdad.

 

Bifoga följande:

1. Underlag som styrker erlagd självrisk

2. Beslutet / skadebesked från ordinarie försäkringsbolag

Gå vidare

RÄDDNING/BÄRGNING

Här anmäler du/ni skada där du/ni fått hjälp på plats av assistans eller bilen har bärgats till verkstad.

 

 

 


 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

MASKIN/ELEKTRONIK

Här anmäler du/ni skada där ex. motorlampan lyser.
Är skadan ännu inte reparerad? Då går det bra att återkomma med underlag för självrisk när skadan är åtgärdad.

 

Bifoga följande:

1. Underlag som styrker erlagd självrisk

2. Beslutet / skadebesked från ordinarie försäkringsbolag

Gå vidare

TRAFIK

Här anmäler du/ni skada som du/ni orsakat med det egna fordonet på andra fordon och /eller annans egendom.
Är skadan ännu inte reparerad? Då går det bra att återkomma med underlag för självrisk när skadan är åtgärdad.

Bifoga följande:

1. Underlag som styrker erlagd självrisk

2. Beslutet / skadebesked från ordinarie försäkringsbolag

Gå vidare

STÖLD

Här anmäler du/ni skada i de fall det har skett inbrott i bilen eller del av bil eller helstöld av bil inträffat. 

Bifoga följande:

1. Underlag som styrker erlagd självrisk

2. Beslutet / skadebesked från ordinarie försäkringsbolag

Gå vidare

BRAND

Här anmäler du/ni råkat ut för brandskada.
. 

Bifoga följande:

1. Underlag som styrker erlagd självrisk

2. Beslutet / skadebesked från ordinarie försäkringsbolag

Gå vidare

RÄTTSSKYDD

Här anmäler du/ni skada om du/ni är i tvist med någon och har kontaktat en advokat. 

Bifoga följande:

1. Underlag som styrker erlagd självrisk

2. Beslutet / skadebesked från ordinarie försäkringsbolag

Gå vidare

ALLRISK

Här anmäler du/ni allriskskada såsom exempelvis

  • skada i kupé och bagageutrymme
  • skadad, stulen eller förlorad bilnyckel och/eller bilnyckelkort
  • sanering av bränsletank vid feltankning

Bifoga följande:

1. Underlag som styrker erlagd självrisk

2. Beslutet / skadebesked från ordinarie försäkringsbolag

Gå vidare

OBS! BEGÄR DU/NI ERSÄTTNING FÖR TVÅ OLIKA SKADETYPER SOM AVSER EN SKADA?

Om du/ni söker ersättning både för exempelvis självrisk gällande vagnskada men även avbrottsersättning då måste du/ni anmäla två skador. En för självrisk och den andra för skadeersättning.

Är din anmälan inte komplett och du inväntar exempelvis underlag från ordinarie försäkringsbolag eller ej ännu har erlagt självrisk. Då ber vi dig invänta dessa handlingar innan du skickar in ditt ärende. 

Kontaktuppgifter

Frågor om skadeärenden avseende OKQ8 BackUp: forsakringsskador@okq8.se

Övriga frågor: OKQ8 kundservice, 020-65 65 65 eller okq8backup@okq8.se