Skadeanmälan Självriskersättning OKQ8 BackUp

Välj vilken typ av självrisk du/ni söker ersättning för nedan.

GLAS

Här anmäls skada gällande stenskott, spricka i bilruta eller krossad bilruta. 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

VAGNSKADA/VAGNSKADEGARANTI

Här anmäler du/ni skada som skett på det egna fordonet som ex. bucklor i plåt, lackskador, skadad kofångare etc.
Är skadan ännu inte reparerad? Då går det bra att återkomma med underlag för självrisk när skadan är åtgärdad.

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

RÄDDNING/BÄRGNING

Här anmäler du/ni skada där du/ni fått hjälp på plats av assistans eller bilen har bärgats till verkstad. 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

MASKIN/ELEKTRONIK

Här anmäler du/ni skada där ex. motorlampan lyser.
Är skadan ännu inte reparerad? Då går det bra att återkomma med underlag för självrisk när skadan är åtgärdad.

 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

TRAFIK

Här anmäler du/ni skada som du/ni orsakat med det egna fordonet på andra fordon och /eller annans egendom.
Är skadan ännu inte reparerad? Då går det bra att återkomma med underlag för självrisk när skadan är åtgärdad.

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

STÖLD

Här anmäler du/ni skada i de fall det har skett inbrott i bilen eller del av bil eller helstöld av bil inträffat. 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

BRAND

Här anmäler du/ni råkat ut för brandskada.
. 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

RÄTTSSKYDD

Här anmäler du/ni skada om du/ni är i tvist med någon och har kontaktat en advokat. 

Bifoga följande:

  • Kopia på underlag som styrker erlagd självrisk och skadedatum

Gå vidare

OBS! BEGÄR DU/NI ERSÄTTNING FÖR TVÅ OLIKA SKADETYPER SOM AVSER EN SKADA?

Om du/ni söker ersättning både för exempelvis självrisk gällande vagnskada men även avbrottsersättning då måste du/ni anmäla två skador. En för självrisk och den andra för skadeersättning.

Kontaktuppgifter

Frågor om skadeärenden avseende OKQ8 BackUp: okq8backup@adminsure.nu

Övriga frågor: OKQ8 kundservice, 020-65 65 65 eller okq8backup@okq8.se